avatar wątek założył:
Ojcowizna
June 26, 2015, 2:21 a.m.
0
odsłon: 1284, komentarzy: 4 / 2
ostatni wpis: errasmus,
Oct. 21, 2015, 8 p.m.

O ziemi ojców słów kilka

Człowiek dopiero na własnej ziemi jest we właściwym, normalnym klimacie ładu i myślenia społecznego.

Cieszy fakt, że Warszawa świętuje Dzień Ojca. Czy jednak towarzyszy tym obchodom refleksja?
Niech w szukaniu odpowiedzi na pytanie "Czym jest Ojcowizna?" wspomoże mnie ten, o którym mówiono "Ojciec Ojczyzny":
Prymas Stefan Wyszyński napisał(a):
Rzeczywistość, która musi być uszanowana dla zachowania ładu społecznego - to ziemia ojczysta doceniona i obsłużona. (...)
Człowiek dopiero na własnej ziemi jest we właściwym, normalnym klimacie ładu i myślenia społecznego. Jest w tym pewne misterium natury przyrodzonej, społecznej, socjologicznej i psychologicznej, że człowiek dąży do swojej ziemi, szuka jej i kocha ją. Kocha tak mocno, jak mieliśmy tego dowody w czasie ostatniej wojny, w okresie wyrzucania nas z ziemi polskiej przez Niemców. (...)
Całe pokolenia, ujarzmione przez obce ludy, walczyły o prawo do własnej ziemi. Stąd szczególny charakter obronności ziemi.
Nie tylko armia broni terenów ojczystych, ale i ludzie, którzy na niej żyją - i jak trawy wśród jałowców i gęstych lasów bronią jej nienaruszalności. (...)
Polska, mimo rozbiorów uratowała się tylko dlatego, że wieś, rolnicy, bronili zębami każdego kawałka ziemi, by jej nie oddać obcym. Ziemia ojczysta, zwłaszcza w naszym układzie geopolitycznym, jest elementem tak doniosłym, że musi być należycie obsłużona. Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się o ziemi, bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez należytego przemyślenia, jak będzie w następnym wieku.Dlaczego podejmuję taki temat?
Chyba jak każdy, kto patrzy na III RP widzę, że w ostatnich 20 latach zaginął gdzieś polski przemysł, wydobycie, nie ma polskich banków, a kilka milionów młodych Polaków wyemigrowało. Co się dzieje z naszą Ojczyzną?

Nie jestem przeciwnikiem integracji europejskiej, ale wiem, że obywatele różnych państw mają różny potencjał nabywczy i niepokoi mnie fakt, że zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, już w maju przyszłego roku obcokrajowcy będą mogli kupować polską ziemię bez ograniczeń.
Sprawdzam jak nasze elity rządzące przygotowują się na tą okoliczność.
Wczoraj w Sejmie dyskutowano poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 3109 - autorstwa PSL, z dnia 23 czerwca 2014 r.). Autorzy są zadowoleni ze swojego dzieła. Dajmy jednak wypowiedzieć się również krytykom (pochodzącym z różnych opcji politycznych).

Jacek Bogucki (PIS) napisał(a):
W tej ustawie, w tym trybie procedowania nad nią, wy po prostu kpicie z polskich rolników, kpicie z polskiej ziemi. Mieliście osiem lat, żeby uchwalić dobre prawo. Dlaczego dopiero teraz, w ostatniej chwili, wrzucacie projekt, który jest tylko pozorną ochroną, który jest oszukiwaniem Polaków, że ziemia będzie chroniona, który jest po prostu hipokryzją? (...)
Czy prawdą jest to, że prawo pierwokupu, które proponujecie w tym waszym projekcie, wymagać będzie od polskiego rolnika zapłacenia takiej ceny, jaką zaproponuje chętny do zakupu tej ziemi obcokrajowiec? Wiadomo, że zaproponuje on znacznie więcej, niż pozwalają na to możliwości uprawnionego, w cudzysłowie, do pierwokupu sąsiada, dzierżawcy (...)
Czy prawdą jest, że te przepisy nie nakładają na agencję obowiązku korzystania z prawa pierwokupu?


Romuald Ajchler (SLD) napisał(a):
Na początek składam poprawki do omawianego projektu i stawiam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w drugim czytaniu.
Dlaczego taki wniosek? Otóż ta ustawa nie zabezpiecza polskiej ziemi przed niczym (...)
Jaka była ta ustawa? Wysoka Izbo, dostaliśmy projekt ustawy i po pierwszym czytaniu do tego projektu zostało zgłoszonych szesnaście poprawek. Rada Ministrów opracowała opinię do tego projektu ustawy, po czym złożono następnych szesnaście poprawek (...)
Już po roku okazało się, że projekt ustawy jest bardzo dobry, z tej mównicy pan minister mówił: Nie ma lepszej ustawy. Miesiąc po tym oświadczeniu rolnicy w Szczecinie pokazali, jaka to jest ustawa, wyszli na ulicę, zaprotestowali i do dzisiejszego dnia problemy tego typu nie zostały rozwiązane.Również prof. A. Lichorowicz, który dokonał dogłębnej analizy postanowień ustawy na potrzeby Biura Analiz Sejmowych, zwrócił uwagę na rozbieżności między rzeczywistymi a deklarowanymi celami ustawy oraz słabość instrumentów prawnych wykorzystywanych dla realizacji tych zadań.

Pewnie wszystkie te czynniki sprawiły w sumie, że projekt ustawy skierowano wczoraj ponownie do Komisji. Chyba w ramach odwetu dzisiaj koalicja rządząca po raz kolejny zdjęła z porządku obrad obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Lasów Państwowych i Polskiej Ziemi (druk nr 2512). Pomimo tego, że pod wnioskiem podpisało się pod nim ponad 2,5 miliona Polaków.

"Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się o ziemi" - słowa Prymasa uderzają aktualnością. Pozwólmy Mu zatem mówić choć jeszcze przez chwilę:
Prymas Stefan Wyszyński napisał(a):
Ziemia ojczysta musi być doceniana i uszanowana i obsłużona. (...) powinniśmy przede wszystkim obsłużyć własną ojczystą ziemię i zadbać o jej zabezpieczenie, bardziej, aniżeli o emigrację zarobkową. Istnieje miraż bogacenia się za granicą. Niestety, mirażowi temu ulega nasza inteligencja (...) Setki, nawet tysiące polskich inżynierów pracują na dobro innych narodów. Po co, gdy w ojczyźnie jest tyle jeszcze do zrobienia?
Najpierw obowiązuje nas obsłużenie własnej ziemi. "Czyńcie sobie ziemię poddaną", własną ziemię!


Na Podhalu ruszyła dwa miesiące temu akcja "Nie rzucim ziemi".
Nawiązując do Roty i do oporu przeciw Kulturkampfowi Bismarcka, stawia pytanie co powiedziałbyś Dzieciom Wrześni, Drzymale, czy Powstańcom Wielkopolskim?
Komentarze
avatar
Ojcowizna, 26 June 2015 o 16:53
Ranking: 0 pkt., 5 komentarzy, 1 wątków
Autopoprawka: wczoraj o 14:14 Sejm przyjął jednak poselski projekt ustawy (druk nr 3109).
Za ustawą zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie PSL, PO, ale także z ... PiS (w tym J. Bogucki) i Zjednoczonej Prawicy. Poseł R. Ajchler z SLD wstrzymał się od Głosu. Wśród obecnych na sali nie było J. Szyszko z PiS.
avatar
irinka, 29 June 2015 o 23:29
Ranking: 0 pkt., 11 komentarzy, 2 wątków
Może po prostu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyjęto tak dużo poprawek, że stała się ona wystarczająco dobra i zwyczajnie zasłużyła na to jednogłośne, poparcie - nie? W każdym razie zwracam uwagę, że w tym samym dniu (25.06) były głosowania, gdzie widać było wyraźny rozdźwięk pomiędzy partiami. Np. w głosowaniu nad rządowym projektem ustawy o tzw. leczeniu niepłodności.
Ubolewam zresztą, że ta ustawa przeszła. Nie ma ona, wbrew nazwie, nic wspólnego z leczeniem bezpłodności. Pomimo tego żalu, cieszę się, że cały PiS (w tym wspomniany J. Bogucki) głosowali przeciwko tej ustawie. Cieszę się też, że połowa PSL zdobyła się na głos, przeciwko lobby in vitro, które bagatelizuje np. kwestię zabijania zamrażanych, a niepotrzebnych (!) już, po udanym donoszeniu ciąży, zarodków. Jest to zresztą tylko jeden z zarzutów w stosunku do tej ustawy, które niestety nie zostały przez rząd PO wzięte pod uwagę...
avatar
Ojcowizna, 14 October 2015 o 09:27
Ranking: 0 pkt., 5 komentarzy, 1 wątków
Jutro (w czw. 15.10.2015 r.) o godz. 17:00 w Zakopanem, w karczmie "U Słodkiego" na Harendzie (ul. Króle 30) odbędzie się "Przedwyborcza debata o ziemi". Do dyskusji zaproszeni zostali kandydaci do Sejmu i Senatu. Agenda obejmuje m.in. takie tematy jak prywatyzacja PKL, prawo szlaku, czy zatrzymanie przez CBŚ rolników z Pyrzyc. Organizatorem są m.in. Wojciech Jachymiak, inicjator kampanii "Nie rzucim ziemi" oraz Federacja Obrony Podhala. Wstęp wolny.
avatar
errasmus, 21 October 2015 o 20:00
Ranking: 4 pkt., 16 komentarzy, 0 wątków
Bardzo mi się spodobały cytaty z Prymasa. Z jakiej są publikacji?
Zastanawiając się nad tym, że nieczęsto się dziś temat Ojcowizny podejmuje, przypomniało mi się, że Sienkiewicz bardzo ładnie podsumował co znaczy być patriotą (kochać ojczyznę). Odszukawszy, zamieszczam tą wypowiedź poniżej. Tekst powstał w odpowiedzi na pytanie zadane w 1905 r. ówczesnym znakomitościom przez francuski dziennik "Le Courrier Européen". Kwestia postawiona była krótko: "Co myślę o Niemczech?". Noblista odpisał wtedy m. in.:
H. Sienkiewicz napisał(a):
Należy miłować ojczyznę nade wszystko i należy myśleć przede wszystkim o jej szczęściu. Ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem każdego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz by się stała jedną z jego podstaw. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój Ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. Innymi słowy, hasłem wszystkich patriotów powinno być: Przez ojczyznę do ludzkości, nie zaś: Dla ojczyzny przeciw ludzkości.

Wydaje mi się to niezwykle cenne. Nie chcę zapomnieć, że Ojczyzna to też moja historia i część mojej tożsamości. Jak bez niej mam być sobą? Ale też nie chcę nikomu zabraniać kochać jego historii, szanuję odrębność. Przyznam się, że rozumiem tą wypowiedź też tak prosto i zwyczajnie - moja praca powinna się koncentrować przede wszystkim na dobru tych, którzy są wokół mnie - niech to będzie moim wkładem w dobro całej ludzkości.

W kolejnych słowach Sienkiewicz wyraża wielką wiarę w Polaków - obyśmy nadal okazywali się takimi, jak on nas widział.
H. Sienkiewicz napisał(a):
My, Polacy, tak właśnie rozumiemy ideę ojczyzny, i dlatego przyszłość jest przed nami, albowiem Polska łączy się w naszych duszach z ideą sprawiedliwości, wolności, z prawem życia dla wszystkich i z ideą rozwoju zasad ogólnoludzkich...