avatar wątek założył:
farma
Nov. 25, 2016, 5:25 p.m.
0
odsłon: 540, komentarzy: 1 / 1
ostatni wpis: tobiu,
Nov. 26, 2016, 11:31 a.m.

Oblicznie powierzchni użytkowej do podatku od nieruchomości

W jaki sposób poprawnie wyliczyć powierzchnie użytkową do informacji (deklaracji) podatkowej

Potrzebuję wypełnić druczek "IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości". Formularz obejmuje m.in. zeznanie w zakresie powierzchni użytkowej. Czy ktoś może wie jak to się, zgodnie z prawem, oblicza?
Komentarze
avatar
farma, 25 November 2016 o 17:25
Ranking: 0 pkt., 0 komentarzy, 1 wątków
avatar
tobiu, 26 November 2016 o 11:31
Ranking: 2 pkt., 35 komentarzy, 0 wątków
Jeśli chodzi o kwestie "zgodne z prawem" to odpowiedzi zwykle udziela ustawa lub inny akt prawny. W wypadku wyliczania powierzchni użytkowej adekwatną wydaje się być "Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych" z dnia 12 stycznia 1991 roku, która określa czym jest ogólnie powierznia użytkowa:

Artykuł 1a, punkt 1, podpunkt 5 napisał(a):
Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;


oraz wyjaśnia sytuacje wyjątkowe:

Artykuł 4, punkt 2 napisał(a):
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.


Cytowałem wersję ujednoliconą ustawy, opublikowaną dnia 29 stycznia 2016 r. Pogrubienia moje.